Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє», яка відбудеться 8-9 жовтня 2021 року на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного те

08/08/2021

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє», яка відбудеться 8-9 жовтня 2021 року на базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Театральна педагогіка у персоналіях і проєктах. 2. Драматургічний поступ у сценічно-театральних постановках. 3. Режисерські майстерні як засіб взаємодії театральної педагогіки. 4. Психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання актора. 5. Популяризація театральної педагогіки: сучасні форми та методи. 6. Поліфункційність сучасного театру: вітчизняний та міжнародний досвід УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ Для публікації тез доповідей в електронному збірнику необхідно відправити на адресу оргкомітету: • Заявку для участі у конференції • Тези доповідей Е – mail: naxrdt@gmail.com Одержання тез доповідей електронною поштою необхідно перевірити за контактними телефонами або Е – mail. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 1. Учасник має право представити тільки одну наукову працю, яка раніше не була опублікована. 2. Тези доповідей не повинні перевищувати чотири сторінки тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі MS Word. Розмір усіх полів – 20 мм. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Відступ на абзац – 1,25 см. 3. У правому верхньому куті – прізвище, ініціали автора, нижче – науковий ступінь, посада; курс, факультет, прізвище наукового керівника (для студентів); нижче – назва установи, місто. 4. Через один інтервал – назва тез (великими жирними літерами по центру). Далі текст. 5. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках відповідно до порядку згадування у тексті. 6. У кінці тексту наводиться список використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 7. Файли повинні бути названі згідно з поданим прикладом: Іванов_Заявка, Іванов_Тези. ЗАЯВКА на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Театральна педагогіка: історія, сучасність, майбутнє» Прізвище ___________________________________ Ім’я ________________________________________ По батькові__________________________________ Науковий ступінь ____________________________ Вчене звання ________________________________ Посада _____________________________________ Назва установи ______________________________ Телефон ____________________________________ E-mail ______________________________________ Адреса _____________________________________ Для студентів: науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад) ____________________________________________ Назва доповіді _______________________________ РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ - Українська - Англійська - Польська - Болгарська КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ • Прийом тез доповідей – до 25 вересня 2021 р. • Робота конференції: 8 жовтня 2021 р.: пленарне засідання та робота наукових секцій. 9 жовтня 2021 р.: робота творчих майстерень, майстер-класи. АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Миколаївський академічний художній російський драматичний театр вул. Нікольська, б.50 м. Миколаїв Україна 54001 Е – mail: naxrdt@gmail.com Контактні особи: Мозговий Віктор Леонідович – завідувач кафедри культурології, доктор педагогічних наук, професор ВП «МФ КНУКіМ» Тел. (067) 924-51-23 Оспадова Людмила Леонідівна – заступниця директора-художнього керівника МАХРДТ з проєктів, грантів та фандрейзингу Тел. (097) 932-16-57 Яковенко Тетяна Леонідівна – секретар оргкомітету Тел. (050) 209-70-14 Запрошуємо до участі!

Всі анонси →