Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
Закон України "Про місцеві державні адміністрації "

Закон України "Про позашкільну освіту "

Закон України "Про національні меншини в Україні"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про освіту "

Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"

Закон України " Про театри і театральну справу"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України "Про музеї та музейну справу"

Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Закон Украни "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Конституція України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про адміністративні послуги"

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"