Головна Дозвільні документи Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення

№ з/п Назва адміністративної послуги (інформаційні та технологічні картки) Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у розі її надання на платній основі) Результат надання адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги 
1 Надання погодження програм та проектів містобудівних,архітектурних і ландшафтних перетворень будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Безоплатно

Погодження

ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 06.09.2012 № 5203-VI;ст. 7  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06. 09. 2005 № 2806-IV;

 п. 106 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»   від 19 05.2011 року № 3392-VI»;

 п. 9 ч. 1 ст. 6,   ст.6-1. Закону України «Про охорону культурної спадщини від 08.06.00 № 1805-III.»;

Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 року  № 2780-XII;

Законом України«Про регулювання містобудівної діяльності» 17 лютого 2011 року № 3038-VI.

2 Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельнихділянок   відповідно до   вимог   Земельного   кодексу   України  Безоплатно   Погодження 

 ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 6 вересня 2012 року № 5203-VI;

ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Земельний кодекс Українивід 25.10.2001 №2768-ІІІ (стаття 123, 186-1);

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-ІІІ (стаття 6, частина 1, пункт 10);

постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» (пункт 9)

3 Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територій та в зонах охорони  Безоплатно  Дозвіл

 ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 06. 09. 2012 № 5203-VI;

ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06. 09. 2005 № 2806-IV;

п. 57 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  від 19.05.2011 № 3392-VI;

п. 13 ч. 1 ст. 6, ст. 6 – 1, абз. 2 п.1 ст. 26 Закону України «Про охорону культурної спадщини»                 від 8 червня 2000 року № 1805-III.

4 Реєстрація кваліфікаційних   документів   та   дозволів    на проведення археологічних   розвідок,   розкопок,   а   також  на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земноюповерхнею та водою  Безоплатно  Реєстрація кваліфікаційних   документів дозволу, підпис, печатка, дата реєстрації, визначення умов проведення робі

 ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 06.09. 2012 № 5203-VI;

абз. 8 ст.7, ст 7 -1,Закону України «Про охорону археологічної спадщини»    від 18. 03. 2004  № 1626-IV;

пп. 13 п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06 2000     № 1805-III.
 
постанова Кабінету Міністрів України від  13 березня 2002 р. № 316  Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території,  в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини,  що містяться під земною поверхнею, під водою на території України 
5 Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління  Безоплатно  Погодження 

 ст. 1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 06. 09. 2012 № 5203-VI;

ст. 7  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09. 2005 № 2806-IV;
 
п. 92  Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого
 
Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»  від 19 .05.2011 № 3392-VI;
 
п. 16 ч. 1 ст. 6, ст. 18  Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08 .06.00    №1805-III»;
 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2010 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
6 Надання дозволу на відновлення земельних робіт  Безоплатно  Дозвіл

 

ст.1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 6 вересня 2012 року  № 5203-VI;

ст. 7  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06. 09. 2005 № 2806-IV;

п. 15 ч. 1 ст. 6, ст.6-1.   п .2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-ІІІ;

7 Надання висновку щодо  спорудження (створення) пам'ятників(монументів) місцевого значення  Безоплатно  Висновок

 

ст.1, 3,  9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»  від 06. 09. 2012  № 5203-VI;

ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06 .09. 2005 № 2806-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України  від 8 вересня 2004 р. № 1181 «Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів»; 

Спільний наказ Державного комітету з питань будівництва і архітектури. Міністерства культури і мистецтв від   30.11.2004  № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення)  пам'ятників і монументів». 

8 Внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  Безоплатно  Рішення про внесення до Реєстру суб'єкта кінематографії чи про відмову у внесенні до Реєстру

 

ст.1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»    д 06 .09.2012  № 5203-VI;

ст. 8, 9 Закону України «Про кінематографію» від 13 січня 1998  № 9/98-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів» 

9 Реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього  Безоплатно  Розпорядження  ст. 12., 14, 15 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації " від 23 квітня 1991 року  N 987-XII 
10 Погодження на перебування священнослужителів, релігійніних проповідниківу, наставників,  інші представників зарубіжних організацій, які є іноземними  громадянами і   тимчасово перебувають   в    Україні,    для   займання проповідуванням  релігійних   віровчень,   виконанням   релігійних обрядів чи іншою  канонічною діяльністюв в релігійних організаціях області  Безоплатно  Погодження ст. 24 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації " від 23 квітня 1991 року  N 987-XII 
 11 Дозвіл на публічні  богослужіння, релігійні обряди, церемонії  та  процесії   Безоплатно  Дозвіл ст. 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації " від 23 квітня 1991 року  N 987-XII