Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
Як написати бестселер.

05/04/2018

Жіночі долі та жіноче щастя розкриваються на сторінках зворушливих книжок, що були написані миколаївською письменницею – дипломантом всеукраїнського конкурсу «Коронація слова» Лілією Бондаренко. Про те, як їй прийшло до думки зайнятися письменством, про дитячі мрії та визнання її книги «Тринадцята жінка Фрейда» на всеукраїнському рівні письменниця розповіла під час консультації–поради «Як написати бестселер», що відбулася 4 квітня у рамках роботи студії письменницької майстерності «Мистецтво слова». 

 

Л. Бондаренко  було зазначено, що прості речі навколо, природні явища, цікаві люди, події, з яких складається життя, не залишаються непоміченими людиною, яка відчуває в собі сили красиво описувати побачене або почуте. Вона згадала свої перші спроби пера у шкільні роки, коли їй – учениці 10 класу – представилася можливість взяти участь в олімпіаді та здобути перемогу, що окрилила її та стала провідником до тих висот, яких вона досягла сьогодні. Дуже тепло письменниця відгукнулася про своїх викладачів університету, завдяки яким вона здобула високий рівень знань, які їй допомагають у створенні книг. Але Лілія Петрівна зупинилася й на негативі, що може зустрічатися на шляху письменника, який мусить сам просувати свої твори, видавати їх за особисті кошти або шукати спонсорів і меценатів. Незважаючи на такі явища, авторка книги, що стала відома по всій країні, порадила початківцям не припиняти писати та  вірити в краще.

Популярні бестселери, що були представлені на виставці «Галерея світових бестселерів» з фонду обласної універсальної наукової бібліотеки, надихнули майбутніх письменників на творчість.

 

How to write a bestseller

 

Women's luck and women's happiness are revealed on the pages of moving books written by Mykolaiv writer - diplomat of the All-Ukrainian contest «Coronation of the Word» Lilia Bondarenko. The writer described how she came to think about writing, about childhood dreams and the recognition of her book «The Thirteenth Woman of Freud» at an all-Ukrainian level during a consultation-counseling «How to write a bestseller», which took place on April 4 within the framework of the work of the writing skills studio «The Art of the Word».

L. Bondarenko noted that simple things around, natural phenomena, interesting people, events from which life forms, do not remain unnoticed by a person who feels in himself the power to beautifully describe what he has seen or heard. She remembered her first fever attempts during her school years, when she, a 10th grade student, had the opportunity to take part in the Olympiad and win a victory that swept her and became a guide to the heights she reached today. Very warmly, the writer responded to her university professors, through which she obtained a high level of knowledge that helps her to create books. But Lilia Petrovna also stopped at the negative, which can meet on the way of the writer, who must himself promote their works, publish them at their own expense or seek sponsors and patrons. Despite such phenomena, the author of the book, which became known throughout the country, advised beginners not to stop writing and believe in the best.

Popular bestsellers that were presented at the exhibition «The Gallery of World Bestsellers» from the fund of the regional library, inspired future writers to work.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

Всі події →