Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
ОГОЛОШЕННЯ

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації оголошує повторний Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених обласними національно-культурними товариствами для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, з обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік (далі – Конкурс).
Конкурс розпочинається 28.08.2017 року і завершується протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на 2018 рік..

Напрями (пріоритетні завдання), відповідно до обласної Цільової національно-культурної програми "Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області" на виконання яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), розроблені учасниками Конкурсу:
1. Проведення святкування національних свят, днів національних культур в області.
Види діяльності – організація та проведення обласних фестивалів, концертів, вистав, виставок.
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 31 тис. грн.
2. Реалізація проектів національно-культурних товариств з відтворення культури національних меншин (збереження та розвиток культурного розмаїття в області; задоволення культурних, мовних, інформаційних потреб національних меншин; відродження, збереження, розвиток та популяризація культурних надбань національних меншин; формування сучасного демократичного, толерантного суспільства; протидія проявам ксенофобії та расової дискримінації; захист прав національних меншин України).
Види діяльності – організація та проведення обласних форумів, фестивалів, виставок;
видання книг, відеофільмів;
організація та проведення семінарів, конференцій, засідань за "круглим столом".
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 23 тис. грн.
3. Здійснення проектів національно-культурних товариств з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (сприяння всебічному розвитку мов національних меншин в Україні).
Види діяльності – організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, олімпіад на краще знання регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);
організація та проведення культурно-мистецьких акцій, конференцій, симпозіумів, семінарів з питань функціонування та розвитку регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин);
видання посібників, словників, розмовників, довідників з регіональних мов або мов меншин (в тому числі мов національних меншин), науково-методичних видань для недільних шкіл.
Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями або творчими спілками, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 11 тис. грн.
Документи подаються керівником громадської організації або уповноваженою особою (в друкованому та електронному вигляді), у робочі дні, з 09.00 до 12.00 години та з 13.30 до 15.00 години до відділу у справах національностей та релігій управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації за адресою м.Миколаїв, вул. Набережна, 29, кабінет № 31.
Порядок подання, вимоги до конкурсних пропозицій та зразки форм документів визначені наказом управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації від 24.04.2017 № 81 (зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції Миколаївської області 28.04.201, розміщені на сайті управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації http://uknr.mk.gov.ua/ua/mb/1494998167/.
Прийом конкурсних пропозицій закінчується 06 жовтня 2017 року.
Довідки за телефоном: (0512) 37-70-38.

Конкурсна комісія

  Наказ "Про затвердження Порядку подання конкурсних пропозицій для участі у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених обласними національно-культурними товариствами, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з облас
Формат: PDF | Добавлен: 17/05/2017 08:10:29
9658Kb Скачать скачать
  Зразок заяви на участь у конкурсі з визначення культурно-мистецьких програм
Формат: DOC | Добавлен: 19/05/2017 09:27:00
37Kb Скачать скачать
  Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (ЗРАЗОК)
Формат: DOC | Добавлен: 19/05/2017 09:28:04
78Kb Скачать скачать
  Лист ДФС про видачу довідок
Формат: PDF | Добавлен: 04/09/2017 10:50:19
79Kb Скачать скачать

Проекти конкурсантів

Витяг з П Р О Т О К О Лу № 2
засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій для участі в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених обласними національно-культурними товариствами для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету Миколаївської області
26 жовтня 2017 року
Початок: 14.00
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Члени комісії: Присутні –

Бойченко В.Б., Ханін А.С., Долова Х.С., Ахундов А.Р., Пилипчук Т.О., Поліщук А.С., Селянська Є.Г., Чебатарьов В.О.
Відсутні Анкоссі А.Б., Гольденберг М.Д., Іванова Н.В.,


Р І Ш Е Н Н Я
конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій для участі в конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених обласними національно-культурними товариствами для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету Миколаївської області

Обговоривши питання порядку денного, конкурсна комісія вирішила:
1. До другого етапу конкурсу, тобто відкритого захисту конкурсних пропозицій допустити наступні:

1. Всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів» (ГО«Миколаївське обласне товариство ромів «Романі бахт»);
2. Свято Дня Матері в Дитячому центрі німецької культури (МОТНУ "Відергебурт");
3. Болгарське народне обрядове свято «Еньовден» (ГО «Болгарський культурно-просвітницький центр «Търновка»);
4. Дні грузинської культури в Миколаївській області (Громадська організація "Грузинське національно-культурне товариство "Іберія")
5. Обласний конкурс на знання польської мови (написання тестів з польської мови), знання польських традицій, історії, культури, видатних поляків (ГО «Миколаївське обласне товариство поляків»);
6. Видання збірок віршів (російською мовою) миколаївських поетів Валентини Карпуніної і Валерія Фальова. (ГС "Рада національних товариств Миколаївської області");
7. Монографія «Історія інтеграції молдавського етносу (мова, культура, особистості) на Півдні України». (ГС "Рада національних товариств Миколаївської області").

2. Відкритий захист проектів провести в приміщенні Миколаївської обласної універсальної бібліотеки ім. О.Гмирьова 01.11.2017 р., початок в 11.00.

Витяг з протоколу № 3 засідання конкурсної комісії 01.11.2017 (Рейтинг)

  Рейтинг конкурсних проектів на 2018 рік
Формат: DOC | Добавлен: 03/11/2017 14:38:48
46Kb Скачать скачать

Витяг з протоколу № 4 10.01.2018 (визначення переможців та обсягів бюджетних коштів)

  Витяг з протоколу 10.01.2018 № 4
Формат: DOC | Добавлен: 11/01/2018 14:29:09
45Kb Скачать скачать
  Підсумковий висновок про виконання програм (проектів, заходів), які отримали фінансову підтримку
Формат: DOC | Добавлен: 08/02/2019 08:56:09
49Kb Скачать скачать

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ОБСЯГ ВИКОРИСТАНИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
(ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ)


1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреса.

Громадська організація «Миколаївське обласне товариство ромів «Романі бахт»
54003, м. Миколаїв, вул 8-а Слобідська. , буд. 17, тел.. (0512) 248852,
e-mail: bahtale78@ukr.net

2. Керівник інституту громадянського суспільства та його контакти.
Юрковський Володимир Олександрович, (0512) 248852, 067 515 27 92,

3. Назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу). Всеукраїнський фестиваль ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів»

4. Номер та дата договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу). Договір № 21 від 12.09.2019 м Миколаїв

5. Місце, дата початку та завершення проведення культурно-мистецької програми (проекту, заходу): м. Миколаїв, 21-23 вересня 2018 року. (підготовчо-завершальний період з 01.07 по 10.10.2018)

6. Мета культурно-мистецької програми (проекту, заходу). Ознайомити широкий загал з культурою, побутом, фольклором, традиціями, звичаями, ромського народу. Поширити знання про історію циган та видатних людей ромського походження.

7. Перелік та опис завдань, виконаних у рамках культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
Етапи реалізації
програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу,
місце проведення
Очікувані результати Відповідаль-ний виконавець на кожному етапі
(прізвище та ініціали, посада)
Підготовчий етап
1.Підготовка та подання документів.

2. Написання сценарію.
Друк поліграфічної продукції.
Підготовка майданчиків для виступів, створення декорацій, організаційні питання (розселення, харчування, проїзд учасників фестивалю) 1.
01.07-20.07.17.2 .
01.05 -31.08.18 Своєчасне та безпомилкове подання документів, своєчасне та якісне вирішення організаційних питань 1. Юрковський В.О., голова товариства . Заслужений працівник культури України
2.Рада товариства
Основний етап
1.Зустріч та розселення учасників фестивалю.


2.Виступи учасників фестивалю на запланованих майданчиках
3. Гала – концерт учасників фестивалю у Обласному палаці культури.

Нагородження учасників

4.Відїзд учасників 29.09.2018

29.09.2018


30.09.2018

30.09.2018 Своєчасна зустріч та розселення учасників фестивалю.
Відбір учасників у гала-концерт


Зміцнення міжнаціональної злагоди у суспільстві та дружби ромів з українцями та іншими народами. 1. Юрковський В.О.,голова товариства . Заслужений працівник культури України
2.Рада товариства

Заключний етап Підбиття підсумків фестивалю та інформування громадськості про результати 07.10-10.10.2018 Популяризація спільної історії українського та ромського народів, зміцнення іміджу ромів, що мешкають в різних областях Україні 1. Юрковський В.О.,голова товариства . Заслужений працівник культури України
2. Юрковський Денис Володимирович. Викладач Миколаївського вищого коледжу культури та мистецтв
3.Рада товариства

8. Загальна сума коштів, передбачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) 31000грн.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) Обсяг співфінансування культурно-мистецької програми (проекту, заходу)
23 000 грн. 80 000 грн.

9. Результативні показники виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)

Результативний показник Заплановано Фактично
1. Кількість учасників концертної програми 200 осіб Більше 200 осіб з 6 областей України
2. Якомога більше залучення глядачів на заходи фестивалю 3000 осіб Близько 5000 осіб

10. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).

Назва цільової аудиторії Заплановано Фактично
Мешканці та гості міста Миколаєва 3000 осіб Близько 5000 осіб

11. Рівень заінтересованості потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Заходи фестивалю розпочалися 26 вересня з вшанування пам´яті та покладання квітів до могили Героя Радянського Союзу Т.І. Прокоф´єва, рома за походженням, який загинув під час визволення м. Миколаєва у роки Другої світової війни.
Під час проведення "круглого столу", учасники заходу розглянули питання ролі ромського громадського суспільства в реалізації національної та регіональної політики для покращення ситуації стосовно ромів. З вітальним словом звернувся начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Михайло Димитров, який ознайомив присутніх з роботою органів влади щодо роботи з ромами Миколаївщини. Своїм досвідом поділилися гості з міст Києва, Дніпра, Харкова та Херсона.
У вечорі того ж дня відбулося відкриття фестивалю на вул. Соборній у Каштановому сквері. Повітряні кулі здійняли у небо циганську підкову і дали початок феєричному дійству. Просто неба городяни та гості м. Миколаєва насолодилися запальними ромськми танцями та піснями.
Другий день фестивалю (27 вересня) розпочався фестивальною ходою. Карета, запряжена кіньми, вершники та учасники фестивалю у національних костюмах рухались по вул. Соборній. Хода супроводжувалася ромськими піснями, грою на скрипках, бубнах та гармошках й закінчилася біля Обласного палацу культури, де і пройшов гала-концерт.

12. Рівень задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Всі учасники акції та присутні на заході висловили позитивні оцінки з організації та проведення фестивалю
Більшість концертних виступів одержали від глядачів бурхливі овації.

Голова ГО "Миколаївське обласне
товариство ромів "Романі Бахт" Володимир ЮРКОВСЬКИЙ


ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ОБСЯГ ВИКОРИСТАНИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
(ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ)


1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреса.

ГО «Грузинське національно-культурне товариство «Іберія»
Місце знаходження (поштова адреса) інституту громадянського суспільства, телефон, факс, e-mail: 54010, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. БУЗНИКА, будинок 16, квартира 21, к.т. 44-12-27, 0663566401
Керівник інституту громадянського суспільства: Ехвая Валерій Ілліч,
тел. 0663566401
Назва мистецької програми (проекту, заходу): Дні грузинської культури в Миколаївській області
Номер та дата договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу): Договір № 14 від 16.05.2018
Місце, дата початку та завершення проведення культурно-мистецької програми (проекту, заходу): м. Миколаїв, 30 травня 2018 року
Мета культурно-мистецької програми (проекту, заходу). Сприяння зміцненню миру та злагоди у багатонаціональному суспільстві області шляхом ознайомлення мешканців регіону з культурою, традиціями та мовою грузинського народу. Поширення інформації про українсько-грузинську дружбу та підтримку грузинського народу у прагненні українців до миру в своїй державі та поновлені територіальної цілісності України. Виховання у молоді толерантного відношення до представників різних етнічних спільнот, що проживають на Миколаївщині.

Перелік та опис завдань, виконаних у рамках мистецької програми (проекту, заходу):
Етапи реалізації
програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу,
місце проведення
Очікувані результати Відповідаль-ний виконавець на кожному етапі
(прізвище та ініціали, посада)
Підготовчий Підготовка матеріально-технічної бази та рекламних матеріалів 01.04.-20.05.2018 Своєчасне запрошення колективів з інших міст регіону, заключення угод на оренду приміщення, виготовлення афіш, банерів, запршень та іншої друкарської продукції. Ехвая В.І., Правління товариства
Основний етап
1. Зустріч гостей з інших областей Північного регіону.

2. Презентація фотовиставки "Грузія очима художника"

3. Презентація страв грузинської кухні

4. Гала-концерт за участю аматорських колективів Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 30.05.2018 Зміцнення міжнаціонального миру, злагоди та взаємопорозуміння у суспільстві Ехвая В.І., Правління товариства
Заключний етап Підбиття підсумків та інформування громадськості про результати заходу 01 – 10.06.2018 Популяризація спільної історії українського та грузинського народів, виховання у молоді толерантного ставлення до представників національних меншин області. Ехвая В.І., голова громадської організації "Грузинське національно-культурне товариство "Іберія"


Загальна сума коштів, передбачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу):

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) Обсяг співфінансування культурно-мистецької програми (проекту, заходу)
Заплановано
Фактично Заплановано Фактично

20 тис. грн. 20 тис. грн. 16,5 тис. грн. 20 тис. грн.

Результативні показники виконання мистецької програми (реалізації проекту, заходу):
Результативний показник
Заплановано
Фактично

У Миколаївському зоопарку відкрито покажчик з направленням на Тбіліський зоопарк. 100 осіб 100 осіб
Презентація, розповсюдження, інформування про здійснення реалізації проекту за підтримки управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Травень 2018 Травень 2018
Загальна кількість учасників заходу. 1000 осіб Понад 1000 осіб

Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу):

Назва цільової аудиторії Заплановано Фактично
1. Керівники та члени громадських організацій етнічних товариств області 45 осіб 70 осіб
2.Представники дипломатичних місій та державних установ 5 осіб
8 осіб
5. Учасники художніх колективів та солісти етнічних товариств 90 осіб 123 особи
4. Політологи, науковці, керівники культурних центрів національних спільнот України 27 осіб 25 осіб
6. Мешканці та гості Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, студенти,школярі, представники громадських організацій національних меншин області. 1 000 осіб понад 1 000 осіб

Рівень зацікавленості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалася програма (проект, захід): Високий.

Рівень задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу): Високий.

Інформація про обсяг використаних бюджетних коштів (виконавчий кошторис витрат) додається.

Голова Громадської організації
"Грузинське національно-культурне
товариство "Іберія" Валерій ЕХВАЯПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ОБСЯГ ВИКОРИСТАНИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
(ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ)
1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреса – ГО Миколаївське обласне товариство поляків м. Миколаїв, а/с 415, 54001, Україна +38 097 98 03 094 polonez02@ukr.net
2. Керівник інституту громадянського суспільства та його контакти – Селянська Єлизавета Гайсівна, тел.. +38 0979803094
3. Назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – Обласний конкурс на знання польської мови (написання тестів з польської мови), знання польських традицій, історії, культури, видатних поляків (усно та у вигляді рефератів, можливо написання українською мовою)
4. Номер та дата договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – договір № 8 від 06.04.2018
5. Місце, дата початку та завершення проведення культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – м. Миколаїв, березень – квітень 2018 року
6. Мета культурно-мистецької програми (проекту, заходу): Піднесення рівня загальних знань з культури, літератури, традицій, географії, історії та польської мови серед дітей та молоді Миколаївщини, що сприяє вихованню підвищенню толерантності та патріотизму підростаючого покоління 7. Перелік та опис завдань, виконаних у рамках культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
Етапи реалізації
програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу,
місце проведення
Очікувані результати Відповідаль-ний виконавець на кожному етапі
(прізвище та ініціали, посада)

Підготовка матеріалів Миколаїв, товариство поляків Селянська Є.Г.
Лісовська Г.О.
Ксенжопольська К.
Цибульська О.
І тур (реферати) Миколаївська область, школи, університети Селянська Є.Г.
Лісовська Г.О.
Ксенжопольська К.
Цибульська О.
ІІ тур (тести з польської мови) Миколаїв, товариство, школи міста Лісовська Г.О.
Ксенжопольська К.
Цибульська О.

Підсумки, нагородження, концерт Будинок вчителя Селянсьька Є.Г.
Лісовська Г.О.
Ксенжопольська К.


8. Загальна сума коштів, передбачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) – 8 000 грн.:
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу),
грн. Обсяг співфінансування культурно-мистецької програми (проекту, заходу),
грн.
Заплановано Фактично Заплановано Фактично
4000 4000 4000 4000
9. Результативні показники виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Результативний показник Заплановано Фактично
Підвищення загального рівня знань дітей та молоді через вивчення мови та культури інших народів. 50-70 осіб 68 осіб
Підготовка матеріалів Березень 2018 р Березень 2018 р
І тур (реферати) квітень 2018 р квітень 2018 р
ІІ тур (тести з польської мови) квітень 2018 р квітень 2018 р
Підсумки, нагородження, концерт квітень 2018 р квітень 2018 р
10. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Назва цільової аудиторії Заплановано Фактично
Школярі Миколаєва та Миколаївської області 12-18 років, студенти Миколаївських університетів 50-70 осіб. 68 осіб
11. Рівень заінтересованості потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу). Високий
12. Рівень задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Підвищено загальний рівень знань дітей та молоді через вивчення мови та культури інших народів.
Голова товариства Єлізавета СЕЛЯНСЬКА
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ОБСЯГ ВИКОРИСТАНИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
(ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ)


1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреса – Рада національних товариств Миколаївської області. Вул. Котельна, 8, кім. № 310, м. Миколаїв, 54003; 58-30-72, 093 982 10 04; sovetno@ukr.net.
2. Керівник інституту громадянського суспільства та його контакти – Каймаразова Лоліта Султан-Мурадівна, 093 982 10 04; sovetno@ukr.net.
3. Назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – видання збірок віршів (російською мовою) миколаївських поетів Валентини Карпуніної і Валерія Фальова.
4. Номер та дата договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – договір № 5 від 13.03.2018.
5. Місце, дата початку та завершення проведення культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – м. Миколаїв, жовтень 2017р. – травень 2018 р.
6. Мета культурно-мистецької програми (проекту, заходу) – сприяння всебічному розвитку мов національних меншин в Україні: підтримка видань мовами національних меншин.
7. Перелік та опис завдань, виконаних у рамках культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
Етапи реалізації
програми (проекту, заходу) Опис заходів для здійснення етапу Строк реалізації етапу,
місце проведення
Очікувані результати Відповідаль-ний виконавець на кожному етапі
(прізвище та ініціали, посада)
1. Підготовчий
Відбір поезій для збірок, їхнє попереднє редагування, комп’ютерний набір, підготовка робочого макету збірок. м. Миколаїв, жовтень – грудень 2017 р. Робочий макет збірок. Карпуніна В. Є, поетеса, Фальов В. Ф., поет.
2. Видавничий
Здійснення видання збірок: верстка, технічне редагування, підготовка макетів, обкладинок, друк. м. Миколаїв, січень – березень 2018 р. Видання книжок. Карпуніна В. Є, поетеса, Фальов В. Ф., поет.
3. Презентаційний Здійснення презентації збірок м. Миколаїв, квітень 2018 р. Презентація збірок Білоусова Т. М., голова Миколаївської обласної ГО «Руська національна громада «Русичъ», Каймаразова Л. С-М., голова правління ГС «Рада національних товариств Миколаївської області»
4.Культурно-освітній Організація зустрічей з авторами збірок у ЗОШ і ВНЗ міста. м. Миколаїв, квітень - травень 2018 р. Зустрічі з молоддю. Білоусова Т. М., голова Миколаївської обласної ГО «Руська національна громада «Русичъ», Каймаразова Л. С-М., голова правління ГС «Рада національних товариств Миколаївської області»
8. Загальна сума коштів, передбачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу), – 6 570 грн.
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу),
грн. Обсяг співфінансування культурно-мистецької програми (проекту, заходу),
грн.
Заплановано Фактично Заплановано Фактично
3 500,00 3 500,00 3 070,00 3 070,00
9. Результативні показники виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Результативний показник Заплановано Фактично
Збірки розповсюджені у бібліотеках міста й області, ВНЗ і школах, інших культурно-освітніх установах. Квітень 2018 р. Квітень 2018 р.
Презентації книжок, зустрічі з авторами у загальноосвітніх школах і ВНЗ міста з читанням поезій, розповідями письменників про історію і культуру рідного краю і власну творчість Квітень – травень 2018 Квітень – травень 2018
10. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Назва цільової аудиторії Заплановано Фактично
Широке коло читачів, мешканців Миколаєва й області, у тому числі й дітей Охопити близько 300 осіб Охоплено більше ніж 300 осіб
11. Рівень заінтересованості потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу), – високий рівень зацікавленості.
Голова правління ГС "Рада
національних товариств
Миколаївської області" Лоліта КАЙМАРАЗОВА

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
ТА ОБСЯГ ВИКОРИСТАНИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
(ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ)

1. Назва інституту громадянського суспільства, його юридична та фактична адреса. ГС «Болгарський культурно-просвітницький центр «Търновка» 54046, м. Миколаїв, вул. Одеська, 51. Тел. 095-57-48-012; 063-78-64-014, bkpc888tarnovka@gmail.com
2. Керівник інституту громадянського суспільства та його контакти. Волчо Анатолій Федорович, голова правління громадської організації «Болгарський культурно-просвітницький центр «Търновка». 095-574-80-12Назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
3. Номер та дата договору на виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу). № 17 від 30.05.2018
4. Місце, дата початку та завершення проведення культурно-мистецької програми (проекту, заходу). «Еньова поляна», м. Миколаїв, мікрорайон Тернівка. Тернівська балка на березі річки «Мокра Тернівка». Один день – 24 червня 2018р.
5. Мета культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
1. Зберегти та популяризувати унікальну культурну спадщину слов’янських народів, відродження болгарського народного обряду «Еньовден» та інших народних обрядів та звичаїв.
2. Сприяти зміцненню миру і злагоди у багатонаціональному суспільстві області шляхом ознайомлення громадян з культурою болгарського етносу, у місці компактного проживання болгар в області та залучення до участі у святі інших болгарських товариств з Одеської, Кировоградської та Запорізької областей.
3. Залучення молоді до участі у вивченні культури та відродженні й проведенні старовинних етнічних обрядів, народних пісень і танців.

6. Перелік та опис завдань, виконаних у рамках культурно-мистецької програми (проекту, заходу).

Опис завдання Заплановано Фактично
Підготовчий Підготовка матеріально-технічної бази та рекламних матеріалів; Опитування волонтерами, членами «БКПЦ «Търновка», місцевого населення. 01-30.01.2018 01-30.01.2018
Написання сценарного плану та сценарія заходу
До 15.02.2018 15.02.2018
Приведення місця заходу в належний стан відповідно до вимог зручності та безпеки учасників та гостей святкового заходу.
Забезпечення технічним знаряддям, водою, та відхожим місцем До 23.06.2018 До 23.06.2018
Реалізація проекту Конкурсне представлення обряду «Еньовден» різними болгарськими національними товариствами.
Концертна програма фольклорних колективів.
Нагородження учасників заходу 24.06.2018 24.06.2018
Заключний Підбиття підсумків, розміщення інформації у ЗМІ По закінченні фестивалю 25-30.06.2018

7. Загальна сума коштів, передбачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) 29,00 тис. грн.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) . Обсяг співфінансування культурно-мистецької програми (проекту, заходу).
Заплановано
11,0 Фактично
11,0 Заплановано
18,0 Фактично
18,0

8. Результативні показники виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)
Виконання культурно-мистецької програми
(заходи) Результативний показник
Запланована кількість відвідувачів Фактична кількість відвідувачів
Подальше зміцнення міжнаціонального миру та злагоди в суспільстві, участь у заході – до 2000 осіб.
До 2000 осіб Понад 2000 осіб

9. Повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).

Назва цільової аудиторії Заплановано відвідувачів Фактично
відвідувачів
Жителі м. Миколаєва, студенти, школярі, представники громадських організацій національних меншин Миколаївської та представників болгарської діаспори з інших областей.
До 2000 осіб Понад 2000 осіб

11.Рівень заінтересованості потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу).
Присутні мали змогу узяти участь у заходах фестивалю. Виступи учасників фестивалю приймалися публікою тепло, викликали аплодисменти.


Голова ГС «Болгарський
культурно-просвітницький центр
«Търновка» Анатолій ВОЛЧО

  Підсумкові звіти учасників конкурсу
Формат: DOC | Добавлен: 27/08/2019 13:11:58
157Kb Скачать скачать