Головна Адміністративні послуги Громадське обговорення Оголошення
 

Миколаївщина – одна з найбільш багатонаціональних областей України. На її території відповідно до Всеукраїнського перепису населення, що відбувся 5 грудня 2001 року проживають представники понад 133 національностей (18,1% від загальної чисельності населення). Громадяни, які належать до етнічних спільнот, широко використовують своє право на національно-культурний розвиток, який передбачено Законом України «Про національні меншини в Україні».

В області зареєстровані та діють близько 60 національно-культурних товариств та центрів національних культур. Завдяки політиці відкритості влади, співпраці та конструктивному діалогу з громадськими організаціями етнічних спільнот в області збережено міжнаціональний мир та злагоду.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації вирішує наявні у етнополітичній сфері питання щодо взаємодії з національними товариствами шляхом проведення комплексу організаційно-практичних заходів спрямованих на задоволення культурно-освітніх та інформаційних потреб етнічних спільнот, зміцнення атмосфери толерантності та злагоди у міжнаціональних відносинах, підтримання позитивного іміджу Миколаївської області як полікультурного краю.

Дієвим інструментом взаємодії стала обласна цільова національно-культурна програма «Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2019-2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2018 року №9. Відповідно до програми фінансова підтримка надається національно-культурним товариствам області на організацію та проведення різноманітних культурологічних заходів починаючи від фестивалів та концертів, продовжуючи конференціями та круглими столами, завершуючи друком літератури та зйомками документальних фільмів.

З метою підвищення ролі громадських організацій етнічних спільнот області у процесі прийняття органами державної влади рішень щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин області, поглиблення демократичних засад українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в області з 2000 року при голові Миколаївської облдержадміністрації діє Рада представників громадських організацій національних меншин області як консультативно-дорадчий орган.

Станом на сьогодні фактів обмеження прав та свобод за національною ознакою, проявів національної нетерпимості та загострення міжнаціональних відносин в області не зафіксовано.